دیوارپوش پی وی سی

پوششی مقاوم در برابر نفوذ آب و جذب آلودگی است . از این رو برای مکان های پر رفت و آمد بسیار مناسب است . امکان چاپ طرح های متنوع بر روی دیوارپوش پی وی سی وجود دارد  .

این دیوارپوش عمر مفیدی حدود ۱۰ سال داشته و در نهایت اقتصادی است . بدون ایجاد هیچگونه درزی قابل اجرا میباشد .