دیوار و دیوارپوش :

دیوار در عملکرد به عنوان جداکننده دو فضا و محصور کننده فضاهای داخلی استفاده می شود .

علاوه بر نقش جداکننده ، دیوارها به کمک پوشش های متنوع می توانند به عنوان عنصری دکوراتیو در دکوراسیون داخلی استفاده شوند .

ساده ترین روش برای نشان دادن تغییر در دکوراسیون داخلی شما ، تغییر پوشش دیوارها است.

امروزه دیوارپوش ها علاوه بر رنگ از نظر نوع نیز تنوع زیادی دارند .